تعبیر خواب برف - معنی دیدن برف در خواب چیست؟

به گزارش وبلاگ مهر، برف از جمله پدیده های طبیعی است که رویای آن در فصل زمستان بیشتر دیده می گردد. همین موضوع نیز مد نظر معبرین اسلامی قرار گرفته و تعابیری را در رابطه با بارش برف در تابستان یا در زمستان بیان می نمایند. بیشتر این تعبیرگران دیدن خواب برف در تابستان را چندان مناسب نمی دانند. اگر شما رویایی با موضوع برف مشاهده کردید باید در نظر بگیرید که خوابتان در کدام دسته های زیر قرار می گیرد:

تعبیر خواب برف - معنی دیدن برف در خواب چیست؟
 • برف و بوران
 • برف آبکی
 • برف آب شده
 • پرتاب گلوله برفی
 • برف در تابستان
 • ریزش بهمن
 • برف سنگین

موارد اشاره شده از خواب های رایج با محتوای برفی محسوب می گردند. خواب هایی که با توجه به حضور دیگر نمادها می توانند تعابیر مختلفی داشته باشند. مجله انگیزه تعبیر خواب برف را بر اساس دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی برای خوانندگان خود در نظر گرفته است، همراه ما باشید.

در این مطلب می خوانید:

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب هوای برفی

تعبیر خواب برف در فصول و مناطق مختلف

تعبیر خواب برف و بوران

تعبیر خواب ریزش بهمن

تعبیر خواب برف بازی

تعبیر خواب برف آب شده

تعبیر خواب بارش برف در مکان نامشخص

تعبیر خواب برف

ابن سیرین: تعبیر برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی.

جابر: تعبیر خواب برف لشکر شکست خورده و گریزان است، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی.

یوسف نبی علیه السلام: دیدن برف عذاب و فتنه بود.

امام صادق (ع):

تعبیرهای برف عبارت هستند از:

 • رزق و روزی
 • زندگانی
 • مال فراوان و پایین بودن قیمت ها و ارزانی
 • لشکر بسیار
 • بیماری
 • غم و اندوه.

مطیعی تهرانی به خوبی تفسیر روشنی از دیدن برف در خواب بیان می نماید. او می گوید:

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه که خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند.

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معناست که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

تحلیلگران رویا در رابطه با دیدن برف خواب می گویند:

 • دیدن برف در خواب بیانگر آغازی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال خاتمه یافتن است می باشد. همچنین برف می تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد.
 • از دیدگاه منفی برف انعکاس تجربه پاکسازی شدید و سرد است. آغازی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

کارل یونگ:

 • دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما احتیاج دارید که این احساسات و موانع را آزاد نموده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما احساس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب نموده اید را تایید نموده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید. اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که احتیاج دارید احتیاط بیشتری در خصوص اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید.
 • خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعدادهای بکرتان را کشف می کنید و بدان دسترسی می یابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که احتیاج به بخشش وجود دارد.
 • دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

آنلی بیتون: دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

لوک اویتنهاو:

 • بارش برف: سستی زود گذر
 • برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مسائل زیادی را فائق شوید

کتاب سرزمین رویاها:

 • هوای برفی: دوران بسیار خوش در آینده
 • زمین پوشیده از برف: خوشبختی
 • برف کثیف: ناکامی و کسالت
دیدن برف در خواب

تعبیر خواب هوای برفی

تونی کریسپ تحلیلگر خواب در رابطه با دیدن هوای برفی در خواب بیان می نماید:

هوای برفی می تواند به وضعیتی اشاره داشته باشد که دیگر توانایی رسیدن به مدارک و شواهد بیشتری را ندارید و احساس می کنید که بسیاری از پرسش های ذهنی شما بی جواب مانده است. این پرسش های بی جواب، ممکن است در شما نوعی نا امیدی ایجاد نموده باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که باید دوره ای طولانی صبر نموده و از کوشش دست بکشید.

سمبل برف پیامی از جانب ناخودمطلع شماست مبنی بر این که از پیدا کردن جواب سوال های خود ناامید نشوید. فضای به وجود آمده می تواند به دلیل دست کشیدن از کوشش به وجود آمده باشد. ممکن است راه های زیادی برای رسیدن به مدارک و منابع مناسب وجود داشته باشد که در حال حاضر از آن ها بی اطلاع باشید. این رویا از شما می خواهد تا از غرایز پنهان خود برای دوام آوردن و حرکت دوباره و رسیدن به اهداف خود بهره ببرید.

این خواب از شما می خواهد تا جسارت بیشتری به خرج داده و رسیدن به جواب پرسش های به وجود آمده را حق خود بدانید و به راحتی تسلیم نشوید. شما می توانید با استفاده از نیرو های درونی خود، در برابر شرایط موجود مقاومت نموده و به پیش بروید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شرایط و جهان به ضرر شماست و در حال متوقف کردن شما می باشند. به طور مثال فردی که احساس می نماید در محیط شغلی، قربانی انسان های خودخواه و دروغ گو شده است و نمی تواند حقوق خود را به راحتی مطالبه کند. این رویا از شما می خواهد تا در مقابل این اشخاص سکوت ننموده و آن ها را به چالش بکشید. این حق شماست که درباره حقوق طبیعی خود با دیگران صحبت کنید و به این معنا نیست که به آن ها آسیبی برسانید. ممکن است دیگران متوجه سکوت شما نشده و در حال حاضر به آن بی توجه باشند. پس شاید زمان آن باشد که صحبت کنید.

هوای برفی می تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می نماید جست و جو درباره حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می نماید را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش ها راهنمایی شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می تواند شما را به راستا های با ارزش تری راهنمایی کند.

منبع: کتاب فرهنگ تفسیر رویا - ترجمه: امیر حسین میرزاییان

تعبیر خواب برف در فصول و مناطق مختلف

برف در تابستان و مناطق گرراستا

ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب برف در مناطق گرراستا دلیلی بر غم، اندوه و قحطی است.

امام صادق (ع): اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

مطیعی تهرانی: اگر ببیند که در تابستان برف جمع می نماید بیان نماینده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد.

برف در زمستان و نقاط سردسیر

ابراهیم کرمانی: خواب برف در مناطق سردسیر تاویلی به خیر و نیکی خواهد داشت. اگر در خواب ببیند که در وقت خودش (زمستان) برف می خورد بسیار بهتر از دیدن در فصل دیگر است.

امام صادق (ع): اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

منوچهر مطیعی: اگر در زمستان دیدید که برف پارو می نماید و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

تعبیر خواب برف و بوران

آنلی بیتون:اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال ها خواهان آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

برف و بوران در خواب نشانه درهم ریختگی و غیرقابل حل بودن مسائل زندگی است.

اگر دیدید که طوفان به خطوط برق، خانه ها و درختان آسیب رساند، بازتابی از احساس شما در زندگی است. در کولاک ایستادن و به نوعی مقابله کردن با آن نیز به این معناست که شما سعی می کنید کنترل زندگی خود را به دست آورید تا روی عادات خود در زندگی متمرکز شوید.

از جنبه ای دیگر دیدن برف و بوران در خواب نشانه ای از وجود اضطراب و آشوب در روابط اجتماعی شماست. جایی که ممکن است به خاطر یک اشتباه مورد سرزش قرار گیرید و هیچ کس دیگر آن تقصیر را گردن نگیرد. همچنین ممکن است شما شاهد سرزنش دیگران باشید که در این صورت از این معرکه پیروز بیرون می آیید.

تعبیر خواب ریزش بهمن

بهمن در خواب بیانگر آن است که به طور کامل درگیر کاری خواهید شد. مشاهده این خواب همچنین می تواند نشانگر دلسردی و ناامیدی در برابر اقداماتی باشد که موجب می شوند در زندگی آسیب پذیر باشید.

در واقع این رویا به شما گوشزد می نماید که هنگام تغییر، احساسات شما بسیار آسیب پذیر خواهند بود. روش خود را در زندگی تغییر دهید و اطمینان پیدا کنید که با دیگران همانگونه رفتار می کنید که آن ها با شما رفتار می نمایند.

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند بر برف ها سورتمه سواری می نماید، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت هایی بسیار روبرو می شود.
 • اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی راسخ نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

کارل یونگ:

 • خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که احتیاج دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما احتیاج دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود بهره ببرید و اگر نه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.
 • به تعبیر معبرین دیگر، تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می کنید.

تعبیر خواب برف آب شده

اگر در خواب دیدید که برف ها در دستان شما آغاز به ذوب شدن کردند به این معنی است که قبل از وارد شدن به هر پروژ ه ای از تمامی جوانب آن مطلع شوید. نگران نباشید اگر با مطلعی وارد شوید در آن کار به نتیجه خواهید رسید.

از دیدگاهی دیگر این خواب بیانگر ایجاد رابطه ای قوی بر پایه تعهد، بلوغ، ثبات عاطفی و اقتصادی است.

بیتون: اگر خواب ببینید برف ها آب می شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می شود.

تعبیر خواب بارش برف در مکان نامشخص

مطیعی تهرانی: عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر نموده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست، اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.

کلام آخر

تعبیر خواب برف کاملا به شرایط بیننده خواب و دیگر نمادهای دیده شده در رویا وابسته است. شاید این رویا همزمان با حضور فردی مرده در خواب دیده شود که بایستی از جنبه های دیگر تفسیر شود. اگر شما از فضای کلی رویای خویش اطلاعی ندارید می توانید با ارسال آن برای کارشناسان ما پاسخی مناسب دریافت کنید.

منبع: مجله انگیزه

به "تعبیر خواب برف - معنی دیدن برف در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب برف - معنی دیدن برف در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید