شطرنج

قائم مقامی: برخی در حال ساماندهی سیستم نامرئی برای حمایت از کاندیدایی خاص در شطرنج هستند

استاد بزرگ شطرنج ایران گفت: برخى که مسبب مسائل چند سال اخیر بودند، در حال سازماندهى سیستمى به صورت نامرئى برای حمایت از کاندیدایى خاص در انتخابات هستند.

7 مهر 1399

خبرنگاران مهره جوانی برگ برنده فدراسیون شطرنج

تهران- خبرنگاران- فرایند توسعه شطرنج ایران از سال 2015 آغاز و تا به امروز بدون وقفه در سطح دنیا و آسیا ادامه دارد. فرایندی که در نهایت شطرنج ایران را با مهره های جوانش به مدعی در سطح دنیا تبدیل کرد.

29 مرداد 1399

برد فیروزجا و غلامی در دور دوازدهم لیگ شطرنج ترکیه

علیرضا فیروزجا و آرین غلامی در دور دوازدهم لیگ شطرنج ترکیه، مقابل حریفانشان به پیروزی رسیدند.

6 شهریور 1398