طراحی سایت

واحدهای فناور کرمانشاه 152 محصول تولیدی دارند

خبرنگاران/کرمانشاه رئیس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه بااشاره به فعالیت 88 شرکت و واحد فناور در پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: این شرکت ها 152 محصول تولیدی دارند و سال گذشته 30 میلیارد تومان فروش داشتند.

19 اسفند 1398